Ga door naar hoofdinhoud

Fifth generation of iPhone. Repair of this device is straightforward, and requires screwdrivers, prying tools, and patience. GSM/CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.

3009 Vragen Bekijk alle

Will not turn off

my phone turns off normally then turns on by itself

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Power button is likely stuck? You need a new power button or proximity sensor. Proximity Sensor is under the button that makes it click.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

tom wilson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 41