Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The iRobot Roomba 655 Pet Series vacuum manufactured in 2012. Costco exclusive.

24 Vragen Bekijk alle

My roomba does not pick up

Roomba sounds like it is working but does not have anything infilter

8ubg

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

jennie moore, sounds like you are having issues with the brushes. Make sure that you clean the brush compartment. Ensure that all gears are free of dirt, well lubricated, and make sure the gears turn when you turn the brushes. If you gearbox is clear, it may be that the brush motor has gone out, Post some images with your question of your Roomba while you work on it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jennie moore zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 318