Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Android 4.0 tablet for children/ blue back cover and white face/ released 2012

25 Vragen Bekijk alle

My tablet is not charging

i plug my tablet just showing battery charging but not charg

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try another charging cable, first.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

aguila066 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 267