Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Why won't my ASUS K52F dvd player work?

Windows does not detect dvd's. Installed VLC player and it won't play dvd's either. Received a error message: VLC unable to open MRL'dvd:///C:Windos/system32/ check log.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Did you check the log? Please post the log contents as an update to your question.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

CHE' zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 62