speedo displays but reads zero and odometer same thing also dim

drove 94 Fleetwood brougham after parked 3 months ! speedo and odometer dim and do not register! gas gauge works but dim! climate control is fine!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe