Ga door naar hoofdinhoud

Life Play, by Blu, released in April 2013, also known as BLU100a or BLU100i, depending on the 3G frequencies it gets.

21 Vragen Bekijk alle

turn on not iminent

when I turn on the phone it sticks on one of the turn on screen savers and the phone does not come on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi Alex,

Try removing the battery for 5 minutes and put it back in and start up the phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Alex Murphy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 40