Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2013 Model number: ONETOUCH 7024W FCC ID: RAD386

118 Vragen Bekijk alle

My camera only takes selfies I need the front camera

My front camera won't work only the selfie camera works.I factory reset if it still doesn't work.its defective?can I download the app or any app to restore this camera?this was a seller refurbished phone.with a money back garentee..I'd rather not have to return it..I'll fix it myself if possible.thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

I think if the factory reset doesn't fix it, it's most likely a hardware problem. I would return it, since you'd have to pay for parts anyway.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Returning it is not a option

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

carla cassarino zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 27

Altijd: 2,466