My phone is not detecting sim card what can I do?

my phone is not detecting sim card

and it say invaild imei

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe