Device don't receive notificarions from splanner

Gear 2 neo. Don't receive notifications from splanner app. Events and reminders not displayed. How i can fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe