Ga door naar hoofdinhoud

The second generation of the iPad with Wi-Fi, GSM and CDMA models. Some models were refreshed before the iPad 3. Repair is difficult and requires heat and prying. Released on March 11th, 2011. Model numbers: A1395, A1396, and A1397.

989 Vragen Bekijk alle

ipad 3 wifi antenna

I'm just cerious about, can a ipad 3 wifi antenna work on a ipad 2?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Yes it will the two are compatible.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jammoy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 107