Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The third generation of iPad, released on March 16, 2012. Full 4G and Wi-Fi model repair guides. Repairs require heat and careful prying.

382 Vragen Bekijk alle

earpiece broke off in ipad

put erpeice into ipad section broke off in ipad now onle can hear on one side of earpiece and cannot get piece out to hear

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Randy, you can try your luck first with very fine tweezers, or a strong needle that you could heat to make it penetrate into the headphones CABLE not jack. Once you get hold of the cable, you can try to pry the tip of the cable out of the headphones jack with the needle while at the same time pulling out with the tweezers or pliers or your nails, if you can get a grip on it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

You have to replace the audio pcb, it has the audio jack attached. Possibly you can get the piece out if you open up your device.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Randy Strickland zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 76