Images shoots turns red

When taking a photos, the images turn red..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe