Ga door naar hoofdinhoud

Model A1112 / 512 MB or 1 GB capacity

26 Vragen Bekijk alle

How do I reinstall my ipod control?

I accidentally deleted the contents of the folder "ipod control". Now my ipod will not play the music I have downloaded to it. However, if I play it on realplay on the computer it works fine. How can I reinstall my ipod control.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

i am using apple i pod a1112 model it is not working properly when i insert USB it just showing only as removable disk, when i open that it displlaying i/o error how can i solve the problem

door

how should i restore in itunes i don't the steps

door

how should i restore in itunes i don't know the steps

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Restore it in iTunes, that should work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 7,238