Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Gateway NV52 was released in 2008. It is similar to the MS2274 and NV5207u models.

18 Vragen Bekijk alle

Why is my screen blank and how do I fix it

when I turn it on ,keyboard lights up but not the screen. What caused this and how do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

you have a bios issue, the computer doesn't know how to boot when you turn on the computer.

you need to get your bios reprogramed. which is not something you can do with out spend a good amount of money on equipments

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 121