Ga door naar hoofdinhoud

Nintendo's upgraded version of the Nintendo 3DS. It features bigger screens, longer battery life, better pixel density, and a better design.

416 Vragen Bekijk alle

charging port loose, 3DS won't charge

how can I repair the charging port on the 3DS?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You might not need all of it but here is a link for the tear-down process of the 3DS.

Nintendo 3DS Teardown

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David Duarte zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 3,033