Ga door naar hoofdinhoud

Rectangular Form Factor / 16 GB capacity / Announced September 12th, 2012

98 Vragen Bekijk alle

playlist wont play in order

my nano must have been dropped, now my screen has lines in it and the playlists wont play in the order programed. shuffle is off. can you help?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi denise,

Are the "lines" on the glass or on the actual display itself? Either way fixing the broken part, digitizer if it's the glass or lcd if it is the display, will fix your problem.

It seems like your device is receiving inputs without your touch because of the damaged part.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

denise zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 2

Altijd: 76