Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

An Android based, 4G LTE capable smartphone released in September 2012. The phone has a large 4.3" screen with a thin silver plate engraved with 'Motorola' at the top.

18 Vragen Bekijk alle

cost of charging port cost

cost of a new charging port for a Motorola Droid RAZR M

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Judith, about $6USD on ebay and I am sure that you can get them at lots of other places. Here is the guide for it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Judith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 254