Dim screen with new battery &LCD

I installed new battery and LCD screen and screen is still dim at 100%.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe