Ga door naar hoofdinhoud

The TJ series of Wranglers from the years of 1997-2006.

19 Vragen Bekijk alle

2004 jeep wrangler Automatic transmission won't shift out of 2nd gear

My 04 wrangler seems stuck in 2nd gear. Fluid is full. How do I clear the fault and get back to regular operation?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Solinoid pack in the transmission ,common fault its a complete pack ,go onto YouTube check it out !

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

04Willys zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 2,833