Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Blu Dash 5.0 Dual SIM D410 was released September 3 2013. Repairing this device is relatively complex and requires tools that have to be purchased.

84 Vragen Bekijk alle

screen is not turning on

My screen is blank when I turn it on and I can't see anything

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi Eden,

Are you sure it has turned on?

What is telling you that it is on?

You may try a hard reset/factory reset and see if that helps. If it does not, it is likely a hardware issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

eden araya zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 69