Ga door naar hoofdinhoud

This device is T-Mobile's version of the Samsung Galaxy S II. It was released in October of 2011. It was the first Galaxy to include T-Mobile's new expanded 4G network.

20 Vragen Bekijk alle

Why wont my phone turn on?

The power button on my phone is stuck inside my phone and my phone wont turn on now. Why? Help!!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

PC Laptop batterijen

An easy fix for a big power boost.

Nu winkelen

PC Laptop batterijen

An easy fix for a big power boost.

Nu winkelen

1 Antwoord

If it's just a stuck button, try taking the phone apart to dislodge it. Here's a bunch of info on this site... Samsung Galaxy S II T989 Repair

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

D0427 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 207