Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

This device is T-Mobile's version of the Samsung Galaxy S II. It was released in October of 2011. It was the first Galaxy to include T-Mobile's new expanded 4G network.

20 Vragen Bekijk alle

Why wont my phone turn on?

The power button on my phone is stuck inside my phone and my phone wont turn on now. Why? Help!!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

If it's just a stuck button, try taking the phone apart to dislodge it. Here's a bunch of info on this site... Samsung Galaxy S II T989 Repair

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

D0427 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 209