Restart every time it reaches to the logo screen, wont start up

Restart every time it reaches to the logo screen, wont start up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe