Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

How to fix the seventh generation of Honda's compact car.

65 Vragen Bekijk alle

Car shut off while driving with no warning

Honda completely turned off while driving on expressway. No warning. Lost acceleration and turned off. Will Not Crank Back up.

Anyone have a clue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

If it doesn't crank, you probably have a dead battery. Because it failed while driving, I would guess that your battery isn't charging—you could have a bad alternator, or alternator wiring.

Try jumpstarting the car, or recharging the battery and starting it. Many auto parts stores will charge your battery and test your alternator for free.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 823