EMC 2105 Not working after upgrade cpu

Upgraded my cpu and now all running but boot up sound or screen it's just black but is running

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen