Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Inspiron 15-3521 has an optional touch screen feature and has a 15.6" display. This laptop is also complete with a matte finish and keyboard complete with number pad.

38 Vragen Bekijk alle

My screen is destroyed, how can I replace it?

How can I replace the screen?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Is it the LCD or the entire display assembly? If it is the entire assembly, you can find the replacement part here and use the video guide here. If the LCD screen itself is the only damaged part, you can get that part here and use this walkthrough video.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

you will have get a computer repair kit screw drivers spunger, download manual it will walk you through the repair. diffulculty on a scale of 1-10 a 6

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Danny Plomaritis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 176