Any Chance I could add a speaker to LG G Watch?

I was wondering if I could add a speaker to the LG G watch and where I could get a speaker from to do so.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe