power mirror adjustment knob is depressed on console

the adjustment knob is depressed down into the console unit, how to retrieve and reposition correctly.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe