not charging but battery draining

phone showing charging but battery percentage not increasing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe