I connected my laptop to my tv no sound

i connected my laptop to my tv i get a picture but no sound

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

How did you connect it and what model is your TV?

door

Voeg een opmerking toe