Ga door naar hoofdinhoud

Model No. A1367 / 8, 16, 32, or 64 GB capacity

1299 Vragen Bekijk alle

My iPod lost touch

my ipod is cracked, not that bad. missing some glass, then it stopped to were I cant slide it, and no matter what I do it wont work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Replace the screen , it's the only thing you can do.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Camryn Bradbury zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 27