Ga door naar hoofdinhoud

Updated Apple TV with second generation A5 processor / Released March 7, 2012

30 Vragen Bekijk alle

Reparar modulo wifi Apple TV 3rd

Como puedo cambiar el modulo airport del apple Tv 3 generación, muchas gracias.

As I can change the airport module Apple TV 3 generation, thank you very much

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Por favor, dénos más información, ya que no entiendo la pregunta .

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The AirPort (WiFi) module will be embedded into the logic board. Replacing the Logic Board will be a snap.

I haven't attempted to look under the cover of the logic board, but I highly doubt ( but not impossible ) it's replaceable.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

gemayjordi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 313