Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Fifth generation of iPhone. Repair of this device is straightforward, and requires screwdrivers, prying tools, and patience. GSM/CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.

3024 Vragen Bekijk alle

Phone won't start up

i plug the iPhone in to power supply and it just vibrates every 5 seconds and the screen is black

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It's a damaged screen or the connectors are loose

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

william tingy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 62