Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

935 Vragen Bekijk alle

the brown connector holding the orange battery ribbon cable in place

It broke off is this bad, can i fix it, or do i need a new watever to make it work

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It is unfortunate that iPod Videos have such a fragile battery connector.

You have 2 options:

  1. buy a dead logic board off of eBay and attempt to scavenge that top piece of the connector (difficult, but not impossible)
  2. Get a new logic board.

Sorry I don't have better news.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ferny zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,407