Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2011, this phone is available on GSM networks with a 3.7-inch touchscreen, 1GHz processor, 3MP camera, Bluetooth, Wi-Fi, GPS and Memory card slot, additional camera. Model number: SGH-T679.

2 Vragen Bekijk alle

How can I confirm that this is the model phone I have?

I'm trying to fix my phone, but I'm not sure which model I have. How do I find the model number?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can find the model number on the label underneath the battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Marty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 209