Ga door naar hoofdinhoud

Model M4753 / 233, 250, 266, 292, or 300 MHz G3 processor

20 Vragen Bekijk alle

PowerBook can't be turned on!

what could be the problem

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi, Its probably the pram battery. I am including a link to a question I answered previously. Hope it helps. Ralph

when I plug the power in only the fan comes on

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

kowlessurdev zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 703