Ga door naar hoofdinhoud

Released in October 2011. GoPro's second generation outdoor camcorder used by professional athletes, sports enthusiasts, and core enthusiasts.

19 Vragen Bekijk alle

Videos cut short when downloaded (Doesn't shut off or stop recording)

When I downloaded the videos, they were all cut short (cut in random places in the middle of video). GoPro appeared to be functioning properly while recording. Start and stop recording function normal.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I had same issue when using too slow SD card.

Try class 10 card.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 200