Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for the laptop line of Acer's Aspire series for casual home and business use.

1179 Vragen Bekijk alle

Can't power up unit because pin has been pushed in. Help

can't power up my Acer Aspire 3680 because pin has been pushed in. Power cord has no contact so need to tear unit down to repair.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

here is the service manual for the 3680: click

and here is a disassembly video: click

check page 82 of the service manual - you can see the daughter board with the dc in socket - the board can be removed and fixed/replaced - the daughter board costs around 30$ on ebay (ebay numbers: 250663291316 & 250663268237)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

acer spire 3680 series is not working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brent zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 528