Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Inspiron 1750 is a laptop computer, complete with an Intel Core 2 Duo processor, released in 2009 by Dell Inc.

13 Vragen Bekijk alle

new hard drive fit thickness

My new hard drive is thinner than the old one. Will it work?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Most of the newer drives are thinner, it should work even better as it produces less heat and air circulation is better.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ccosgrove99 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 111