Ga door naar hoofdinhoud

Released July 24, 2014, Amazon's Fire Phone is Amazon's first smartphone, designed to compete with iOS, Android, and Windows Phone devices.

39 Vragen Bekijk alle

How to replace Amazon fire phone microusb charging port?

My Amazon fire phone charging port is broken, so I want to replace it, but I have some questions blow:

1. what type of amazon fire phone charging port?

2. how can I replace it?

3. how difficult do it myself?

thank you for your help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

The phone can't come up while charging

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

I bought the charge port from ebay, and replace it by myself, it's OK now!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

The charge port like below, it also include two motion sensor

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

i need this part

door

any link Im not able to find it

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

xooox zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 1,844