Oven Door Seal replacement

Can anyone give me the model number of the belling synergie multifunction built in oven as l need to order a door seal. Thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Can you give us the model number of the oven? It should be on the door edges.

door

Voeg een opmerking toe