Ga door naar hoofdinhoud

Why isn't the middle button above my trackpad working?

When I try scrolling in my browser using the middle button (the one between the mouse buttons next to the keyboard), it's not responding.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Users have had trouble with this same area as well. I would suggest pressing the middle mouse button before using the trackpad to scroll with.

When using the middle mouse button, your trackpoint will not be able to move until you let go of the button, so make sure to scroll with the trackpad.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brian Egana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 252