Ga door naar hoofdinhoud

The Iconia Tab A100 is an Android tablet with a 7-inch touchscreen.

15 Vragen Bekijk alle

Where is the battery at?

where is the battery of the tablet located in the device?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here's the guide on replacing the battery: Acer Iconia A100 Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

the battery of the tablet is located inside the device, towards the bottom. It should be blue. (see how to replace the battery guide.)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Omar Acosta zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 121