Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

901 Vragen Bekijk alle

Why is my iPod5 not turning on

Help! my ipod5 wont charge but will turn on with battery low sign and keeps on spamming it was a day i was charging my ipod then it stopped charging and i was like

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Looks like your battery needs to be replaced. If this is an older model, it's most likely out of juice.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

My iPod won't turn on and can't reboot it with the home button bc my home button doesn't work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

@scottmcdaniel your model is an iPod 5th generation (Video)?

door

Not video, just a regular iPod 5th Generation.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Power Games zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 690