Ga door naar hoofdinhoud

Model A1213 / 8, 16, or 32 GB capacity

279 Vragen Bekijk alle

How do I fix the gray line forming across top of screen?

It changes shape and size and is slowly getting larger. Do i need a new lcd screen?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I suspect that you do indeed need to replace the LCD in order to fix your problem. Find a place like Inovagent Cell Phone Repair to do it if you're not comfortable doing it yourself. (Note: not an ad, Inovagent is mostly local)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tiffany zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,267