Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Samsung WB150F is a 14 megapixel camera with 18x optical zoom and Wi-Fi connectivity.

17 Vragen Bekijk alle

Why isn’t my camera reading my memory card?

I have the memory card in its place, but it seems as though the camera is not recognizing that its there.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

First, try taking the memory card out and reinserting it. If the problem still occurs, the camera may be an older camera and it may not work with newer memory cards. The software on the newer memory cards is more advanced than that of an older more compatible one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Keith Albergaria zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 169