Ga door naar hoofdinhoud

Sony camera with a 27mm wide-angle lens and 30x optical zoom shoots close-ups within a 1/2" of the subject.

7 Vragen Bekijk alle

Why won't my camera turn on?

My camera was working fine yesterday, but now it won't turn on. How do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

There may be a few reasons why your camera won't turn on. Visit this troubleshooting guide to help diagnose your problem. Good luck!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

My hx400v also in dead conditions, any solution?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sydney Counts zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 441