Ga door naar hoofdinhoud

This device is T-Mobile's version of the Samsung Galaxy S II. It was released in October of 2011. It was the first Galaxy to include T-Mobile's new expanded 4G network.

20 Vragen Bekijk alle

replace power port where you plug it in

power port does not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

1 Antwoord

Richard Grohosky, the port is soldered to the logic board. Replace the board, use this guide. Then unsolder the old port and replace with new one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Richard Grohosky zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 216