Ga door naar hoofdinhoud

The Iconia Tab A100 is an Android tablet with a 7-inch touchscreen.

15 Vragen Bekijk alle

Why is my screen's cover cracked?

When you can not see the screen completely and there are cracks on the cover of the screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

The cover of the screen has experienced some sort of damage(i.e. it has been dropped), and the plastic cover is broken.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Omar Acosta zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 70