Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The 2013 edition of the Kindle Fire HD 7" tablet by Amazon. A budget edition of the new Kindle line, with a lower screen resolution than the HDX, and lacking the 2012's camera. Released October 2, 2013.

37 Vragen Bekijk alle

won't turn on or off after replacing charging port only connectin cabl

after replacing charging port on two of my kindle fire hd 2013 model (p48wvb4) they won't turn on only when connecting charger but then they won't turn off or sleep please help I try hard reset but noting is working when it goes to sleep it won't wake up by pressing power button, only by connecting the charger.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Is the button not working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

myaccell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 127