How do I reset the speed sensor in a Nissan Murano 2003?

Speed sensor is not communicating with the computer

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe